ޙިޖާމާގެ ފަރުވާދިނުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ކަންކުރުމަށް އިސްލާމީ ތާރީޚްގައި މަޝްހޫރު ބޭސްވެރިންގެ ރައުޔު

ޙިޖާމާ ނުވަތަ ކަވާޖެހުމަކީ ރަސޫލާ ﷺ ގެ އަރިހުން ޘާބިތުވާ ނަބަވީ ބޭސްފަރުވާގެ ވައްތަރެކެވެ. އެތަކެއް ފައިދާއެއް އޭގައި އެކުލެވިފައިވާ މި ފަރުވާ ލިބިގަތުމަށް ހިތްވަރުލިބޭ އެތަކެއް ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއް ނަބަވީ ސުންނަތުން ޘާބިތުވެއެވެ. ރަސޫލާ ﷺ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ إِنْ كَانَ فِي شَىْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ ‏”      Continue reading “ޙިޖާމާގެ ފަރުވާދިނުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުން ކަންކުރުމަށް އިސްލާމީ ތާރީޚްގައި މަޝްހޫރު ބޭސްވެރިންގެ ރައުޔު”

ޙިޖާމާ އާއި ބެހޭ ކުރުތަޢާރަފެއް އަދި އިސްލާމްދީނުގައި ޙިޖާމާގެ ފަރުވާ

ޢަރަބި ބަހުންނަމަ ޙިޖާމާ ޖެހުން، ދިވެހިންކިޔާގޮތުންނަމަ ކަވާ ޖެހުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުންނަމަ ވެޓްކަޕިންގް އަކީ އެތަކެއްހާސް އަހަރުކުރިން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފަރުވާދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ކަމެކެވެ.ދުނިޔެ ކުރިއަރަމުން އައިސް ޙިޖާމާގެ ފަރުވާވެސް ވަނީ ތަރައްޤީކުރެވި އެކަމުގައި ޒަމާނީ އާލާތްތަކާއި ގޮތްތައްބޭނުންކުރެވެންފަށާފައެވެ.ޙިޖާމާޖެހުމުގައި ޢާންމުކޮށް ދެގޮތަކަށް ޙިޖާމާގެ ފަރުވާދެވެއެވެ.އޭގެ ތެރެއިން އެއްގޮތަކީ ތޫނުއެއްޗަކުން ލޭ ނެރުމަށް ވަރަށް ތުނި ކެފުމަކުން ކަފައިގެން ނުވަތަ ކަށިން ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރަކަށް ދެހަންދޭތެރެ ތޮރުފައިގެން ޙިޖާމާ ޖެހުމެވެ.އަނެއްގޮތަކީ ކެފުމެއްContinue reading “ޙިޖާމާ އާއި ބެހޭ ކުރުތަޢާރަފެއް އަދި އިސްލާމްދީނުގައި ޙިޖާމާގެ ފަރުވާ”