އާމަނަކަ ގަހާއި އާމަނަކަ ތެލުން ލިބިދޭ ބައެއް ފައިދާތައް

އާމަނަކަ ގަސް ނުވަތަ ކާސްޓަރ އޮއިލް ޕްލާންޓް އަކީ ފަސޭހައިން ހައްދާލެވޭ އަދި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުންވެސް ލިބެންހުންނަ މިގަހުގެ ހުރިހާ ބައެއްވެސް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ފައިދާ ބޮޑު ގަހެކެވެ. އާމަނަކަ ގަހުގެ އަސްލު އުފެދިގެން އައިސްފައިވަނީ އެފްރިކާއިން ކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. އާމަނަކަ ގަހުގެ ފަތަކީ ހިތިކަން ހުންނަ އޮފު ފެހިކުލައިގައި ހުންނަ ފަތެކެވެ. ނަމަވެސް އާމަނަކަ ގަހުގެ އެއްބައި ވައްތަރުތަކުގައި ފެހިކުލައިގެ ފަތުގެ އިތުރުން ދެކުލައެއް ނުވަތަ ތިންކުލައެއް އެއްވެފައި ހުންނަ ފަތް ވެސްContinue reading “އާމަނަކަ ގަހާއި އާމަނަކަ ތެލުން ލިބިދޭ ބައެއް ފައިދާތައް”